Seguidores

20 de mar de 2012

(...)


" É o teu sorriso que move meus dias ... "

=- Bruno de Paula -=